Pravila privatnosti

Tko smo mi

Unikatni pokloni d.o.o. Put Perišići 26, 51415 Oprić, Hrvatska, OIB: 99642917477 kao voditelj obrade osobnih podataka, brinemo o Vašoj privatnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka. U tu svrhu donijeli smo ova Pravila privatnosti kako bismo Vas informirali o načinima sakupljanja i obrade osobnih podataka.


Prikupljanje, korištenje i obrada osobnih podataka

Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.


Kako bi održao funkcionalnost stranica i omogućio usluge Unikatni pokloni d.o.o. na ovoj internetskoj lokaciji mogu prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetske stranice https://unikatni-pokloni.com moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: Ime i prezime, adresa e-pošte, adresa, telefonski broj. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.


Unikatni pokloni d.o.o. prikupljaju podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica.


Prikupljeni podatci se obrađuju u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja internetskih stranica i pružanja željenih usluga te kako bi vam pružio informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. Unikatni pokloni d.o.o. mogu koristiti navedene podatke kako bi vam pružio učinkovitiju korisničku uslugu, olakšao korištenje internetskih stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu internetskih stranica vašim osobnim sklonostima i interesima.


Unikatni pokloni d.o.o. ne prodaju, ne iznajmljuju i ne posuđuju popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Unikatni pokloni d.o.o. mogu dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: Izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.
Unikatni pokloni d.o.o. potvrđuju da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.


Osobni podaci


Unikatni pokloni d.o.o. putem svoje internetske stranice neće prikupljati nikakve osobne podatke o vama (npr. vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih vi dobrovoljno odlučite dati (npr. prilikom direktnog e-mail upita ili kontakt obrasca, obavljanja narudžbe putem web shopa), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu vaših osobnih podataka. Zaštita i obrada osobnih podataka

Unikatni pokloni d.o.o. se obavezuju da će štititi privatnost podataka svojih kupaca u skladu s GDPR-om, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini. Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju u prethodno navedene svrhe su: IME, PREZIME, ADRESA, TELEFONSKI BROJ, ADRESA E-POŠTE.


Unikatni pokloni d.o.o. sve podatke koriste i upotrebljava sukladno danom pristanku kupca. Navedeni podaci obrađuju se i koriste u svrhu obrade narudžbe, dostave narudžbe, rješavanju i kontaktiranju u slučaju problematike prilikom provođenja narudžbe.


Za upotrebu osobnih podataka u svrhu provođenja marketinških aktivnosti, korisnik će dobiti jasnu i nedvosmislenu privolu koju će po želji ispuniti za takav način obrade svojih podataka. Prikupljamo samo nužne osnovne podatke i kao takve ih obrađujemo.


Svi podaci se strogo čuvaju i dostupni su određenim mjerodavnim odjelima koji opravdavaju obradu za naznačene koristi. Kupac u svakom trenutku može zatražiti brisanje svojih podataka.


Pristup osobnim podacima imaju samo osobe ovlaštene od strane Unikatnih poklona d.o.o. Zaposlenici i ugovorni partneri koji imaju pristup osobnim podacima, s Unikatni pokloni d.o.o. imaju sklopljen odgovarajući sporazum o zaštiti i tajnosti podataka.


Ugovorni partneri koji osiguravaju neometan rad internet stranice, internet kupovine, korisničkog iskustva i navigacije; s podacima postupaju u skladu sa sporazumom o zaštiti i tajnosti podataka.


Ugovorni partneri koji omogućavaju dostavu izvršene narudžbe putem Internet trgovine, dobit će i u skladu sa zakonom koristiti osobne podatke neophodne za dostavu te narudžbe. Unikatni pokloni d.o.o. čuvaju osobne podatke do opoziva, odjave ili zahtjeva za brisanje u skladu sa hrvatskim i europskim zakonodavstvom ili do ispunjenja svrhe radi koje su se podaci sakupljali i obrađivali.


Razdoblje čuvanja osobnih podataka


Prema GDPR propisu, podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju osobe onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, odnosno da se ne zadržavaju duže nego li je to potrebno za svrhu za koju su prikupljeni.


Upravljanje raspoloživim osobnim podacima


Ukoliko osoba želi, u svakom trenutku može zatražiti povlačenje svojih podataka iz baze.


Svrha korištenja podataka


Kada nam date svoje osobne podatke, obično ih koristimo da bismo odgovorili na vaš upit, omogućili vam pristup određenim informacijama ili ponudama, te obradili narudžbu web trgovine.


Ako ne želite da se vaši osobni podaci koriste kao podrška našem odnosu s klijentima (posebno u direktnom marketingu i istraživanju tržišta), poštivat ćemo vašu odluku. Ne prodajemo niti na bilo koji drugi način ne plasiramo vaše osobne podatke trećim stranama.


Ograničenje svrhe


Unikatni pokloni d.o.o. će prikupljati, koristiti ili odavati osobne podatke koje ste dostavili preko interneta isključivo u svrhe koje su navedene, osim u slučaju ako je odavanje:
korištenje osobnih podataka u neku dodatnu svrhu koja je izravno vezana uz prvotnu svrhu u koju su osobni podaci skupljani neophodno za pripremu, pregovaranje i izvršavanje ugovora s vama, određeno zakonom ili od strane mjerodavnih državnih ili sudbenih vlasti, neophodno da bi se potkrijepio ili očuvao pravni zahtjev ili nužna obrana, neophodno da bi se spriječila prijevara ili druga nezakonita djela, kao što su namjerni napadi na sustave informacijske tehnologije u vlasništvu Unikatnih poklona d.o.o.
Komunikacijski podaci ili podaci o upotrebi Kroz vaše korištenje telekomunikacijskih usluga za pristupanje našoj internetskoj stranici, vaši komunikacijski podaci (npr. adresa internetskog protokola – IP adresa) ili podaci o upotrebi (npr. podaci o početku, završetku i opsegu svakog pristupa te informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) proizvode se tehnički i mogli bi se eventualno vezivati uz osobne podatke. Ukoliko postoji neophodna potreba, vašikomunikacijski podaci ili podaci o korištenju bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za zaštitu podataka o privatnosti. Automatski prikupljeni podaci koji nisu osobni
Kada pristupate našoj internetskoj stranici, možemo automatski prikupiti podatke (npr. vrstainternetskog preglednika i operativnog sustava koji koristite, ime domene internetske stranice s koje ste došli, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, gledane stranice).

Možemo koristiti te podatke da bismo pratili atraktivnost naših internetskih stranica te kako bismo poboljšali njihove rezultate ili sadržaj. Podatke prikupljamo i korištenjem kolačića (eng.cookies) i sličnih tehnologija.Prikupljanje podataka za potrebe oglašavanja Web stranica prikuplja marketinške kolačiće, podatke koji nam pomažu u kreiranju sadržaja, oglasa i analitike, odnosno u mjerenju rezultata i učinkovitosti digitalnih marketinških kampanja. Pomoću njih kontinuirano razvijamo našu online komunikaciju i usluge kako bi vam pružili što bolje korisničko iskustvo, analizirali promet i odabir posjetitelja na našojstranici, dodatno prilagodili oglase kako bi pratili upravo vaše želje i potrebe. Podatci se upotrebljavaju u svrhu analize korisničkog prometa i zadovoljstva te izvedbe oglašivačkih kampanja na trećim stranama, točnije, na društvenim medijima Facebook i Instagram te platformi Google (Analytics, My Business i Ads). U nastavku izlažemo poveznice na navedene platforme i njihova Pravila o privatnosti/Uvide u
kolačiće, na čije izmjene i dopune ne možemo utjecati:
Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies_center
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr
https://policies.google.com/terms?hl=hr&gl=hr


Djeca


Unikatni pokloni d.o.o. neće svjesno prikupljati osobne podatke od djece bez inzistiranja na ranijem pristanku roditelja ako to zahtjeva mjerodavni zakon. Koristit ćemo ili odati osobne podatke o djetetu samo do mjere dozvoljene zakonom da bismo zatražili pristanak roditelja u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili da bismo zaštitili dijete. Definicija “djeteta” ili “djece” utvrđena je mjerodavnim zakonima te nacionalnim i regionalnim kulturnim običajima.

Sigurnost

Da bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Unikatni pokloni d.o.o. redovito provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka protiv neovlaštenog ili nezakonitog postupanja, slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja.

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Ova Internetska stranica može sadržavati linkove na druge stranice. Unikatni poklonid.o.o. nisu odgovorni za odnos prema privatnosti ili sadržaj drugih internetskih stranica.

Vaša prava

Po zakonima Europske unije, imate pravo na:

  • pristup podacima koje držimo o vama
  • zatražiti brisanje osobnih podataka iz našeg sustava
  • zatražiti da ažuriramo/izmijenimo vaše osobne podatke
  • zatražiti ograničavanje obrade podataka
  • zatražiti prijenos vaših podataka trećoj strani
  • podnijeti žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka (AZOP, https://azop.hr/)
    Svoja prava možete ostvariti tako da nas kontaktirate putem elektroničke pošte navedene
    niže.

Voditelj obrade podataka

Unikatni pokloni d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka.Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Vaša pitanja, komentari i zahtjevi su dobrodošli i u svezi s time možete kontaktirati našeg
službenika za zaštitu osobnih podataka na slijedeće načine:
Telefonom: +385 95 521 00 00
E-mailom: info@unikatni-pokloni.com
Poštom: Službenik za zaštitu osobnih podataka, Put Perišići 26, 51415 Oprić

Ako imate bilo kakvih nedoumica vezanih sa vašom privatnošću, prvo nas kontaktirajte. Ako ipak smatrate da nismo s ozbiljnošću pristupili vašem prigovoru, možete to prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Unikatni pokloni d.o.o. zadržavaju pravo dopune i izmjene Općih uvjeta, bez prethodneobavijesti.
Relevantni pravni akti:

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1462363761441&from=HR

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka – https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-
o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka

Zakonodavni okvir: https://azop.hr/zakonodavni-okvir
Ova Pravila privatnosti stupila su na snagu: 01.kolovoz 2020. godine
KLASA:140-09/20-01/01
URBROJ:2168/02-53/02-20-2